geboren 5 november 1907 te Stad aan het Haringvliet. Was ongehuwd, kwam uit een gezin met tien kinderen. Weggevoerd met de grote razzia van dec. 1944. Johannes Mulder is omgekomen tijdens een bombardement c.q. beschieting op 15 januari 1945 te Bochum, Duitsland.