Slachtoffers Stad a/h Haringvliet

Jacobus van Biert
Adrianus Huijzer
Tannetje van der Mast
Johannes Mulder
Leendert Wesdijk