Pieter Hartog

geboren op 10 februari 1914 te Oude Tonge. Vertrok als koloniaal op 16 september 1936 uit Rotterdam naar Ned. Indie. Overleden op 30 december 1943 in Japans krijgsgevangschap, Thaikamp.