Abraham Cornelis Hotting

geboren op 20 april 1916 te Ooltgensplaat. Vrijwillig in militaire dienst getreden. Hotting is naar Ned. Indie vertrokken. Is op 27 februari 1942 gesneuveld tijdens de slag op de Javazee.