geboren op 20 april 1916 te Ooltgensplaat. Vrijwillig in militaire dienst getreden. Hotting is naar Ned. Indie vertrokken. Is op 27 februari 1942 gesneuveld tijdens de slag op de Javazee.