Leendert Wesdijk

geboren op 25 januari 1900 te Stad aan het Haringvliet. Is op 43-jarige leeftijd in oktober 1943 in een krijgsgevangenkamp op het eiland Flores, Ned. Indie, overleden.