geboren op 14 november 1917 te Stellendam. Jan is als dienstplichtig soldaat gesneuveld op 12 mei 1940 te Yrseke. Dat gebeurde bij het leggen van landmijnen.