Willem Walraven

geboren op 7 juni 1887 te Dirksland. Na een zwerfachtig bestaan kwam hij terecht bij het Kon. Ned. Ind. Leger. Leefde als schrijver op Java. Is op 13 februari 1943 aan dysenterie overleden in een Jappenkamp te Banjoewangi.