Interview dhr Vervloet

Als ventje van 6 jaar maakte de heer Jaap Vervloet uit Achthuizen het begin van de oorlog mee. Grote indruk maakte het verongelukken van een schip met Belgische krijgsgevangenen in het Volkerak op hem. Op Goeree Overflakkee had je geen honger, maar op zeker ogenblik moest het gezin Vervloet evacueren wegens het water. Via via kwamen ze in Monster terecht. In het Westland,waar hij de hongerwinter en de bouw van de Atlantikwall meemaakte. Tulpenbollen moesten toen als een lekkernij worden beschouwd; hij gruwt er nog steeds van.