Arie de Gast uit Oude Tonge zijn verhaal. Hij was 14 jaar toen de oorlog uitbrak. De eerste oorlogsjaren haalde hij in Oude Tonge nog kwajongensstreken uit, maar later moest hij naar Duitsland om aan het spoor te werken, alles behalve een pretje.