Herinneringen

Wie anders kan beter over de oorlogsjaren vertellen dan degene die ze zelf hebben meegemaakt. Op dit deel van de website vind u een aantal artikelen van mensen die persoonlijk hun verhaal over de oorlogsjaren hebben verteld. Dankzij hun getuigenissen, zullen degene die dit lezen, beseffen welke ontberingen de mensen hebben moeten doorstaan en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is!