Luchtoorlog

Al op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, verschijnen er boven het luchtruim van Goeree-Overflakkee vliegtuigen met de kenmerkende zwarte hakenkruizen. Zij achtervolgen een Nederlands vliegtuig dat bovendien zwaar beschoten wordt. Later op deze dag word de Goeree-Overflakkeese bevolking al direct met neergehaalde toestellen en oorlogsleed geconfronteerd. Het lijkt aanvankelijk alleen maar spannend, waarbij de bevolking tamelijk naïef naar buiten rent als zich een voorval voordoet. Hoe anders zou dat de komende vijf jaren worden…

Naarmate de oorlog vordert trekken steeds vaker de grote stromen bommenwerpers over Goeree-Overflakkee richting Duitsland. Uren duurt soms het zware geronk van de vele vliegtuigmotoren die de bevolking uit hun slaap houdt. Als ook de Amerikanen zich in de strijd mengen en zij vooral overdag de bombardementsvluchten uitvoeren en de Engelse RAF in de nacht, wordt de luchtoorlog een zaak van 24 uur per dag non-stop-actie.

Er is veel te vertellen overde luchtoorlog boven en nabij Goeree-Overflakkee. In totaal zijn er, zo ver bekend, maar liefst 60 toestellen op of nabij het eiland neergestort. Daarbij vallen vele tientallen doden te betreuren. Hedendaags blijkt het soms lastig te zijn om het verhaal van deze bemanningen opnieuw in beeld te krijgen. Wie waren zij, wat is er gebeurd, wat is hun verhaal? Niet alles is destijds goed gedocumenteerd in de soms bijzonder hectische en verwarrende situaties. Getuigen zijn inmiddels overleden en vaak zijn gegevens alsnog weggegooid en herinneringen kwijtgeraakt. De Stichting WO2GO wil deze gegevens weer compleet krijgen en de verhalen van vooral de bemanning vertellen, dat kost veel uitzoekwerk waarbij we graag geholpen worden! Vaak leidt dat ook tot contacten met de familie in het land waar de bemanning vandaan kwam. Een enkele keer komen we zelfs in contact met de overlevenden.

Onder andere met deze website wil de stichting deze verhalen voor een in de 21ste eeuw vooral digitaal georiënteerd publiek, opnieuw in beeld brengen.

Opdat wij net vergeten……

Informatiepanelenlogo-slachtofferslogo-crashlocaties-offline