Op de Duitse militaire begraafplaats bij het Limburgse Ysselsteyn liggen 31.585 militairen begraven, het grootste deel daarvan is gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier liggen ook 25 militairen begraven die op Goeree-Overflakkee zijn omgekomen. Dit is echter een voorlopige telling, verwacht wordt dat verder onderzoek nog meer militairen zal aanwijzen als omgekomen op eiland. Deze pagina is nadrukkelijk niet opgezet voor een eventuele verering van deze militairen, maar gemaakt vanuit een historisch perspectief om beide kanten van de oorlog te belichten.

[table id=157 /]