Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014

staat van baten en lasten 2013
Uitgaven 2.013   Inkomsten   2.013
Kantoorartikelen 60 subsidies
Drukwerk 1.258 contributies 1.320
Verzekeringspremie 122 entreegelden
restauraties rondleidingen 286
klein materiaal verkopen 355
donaties/lidmaatschap 23 publicaties 1.635
inkoop winkel 731 donaties 666
bijzondere kosten 597 beamer, copyright IWM rente bank 166
aankopen collectie 82
bankkosten 195 nadelig verschil 387
surveyboot
reis- en verblijfkosten 452
herdenkingskosten 110
verzendkosten 118
vergunningen 352
panelen
website 715
4.815 4.815
balans per 31 december 2014
2.013 2.012 2.013 2.012
stichtingkas 125 100 crediteuren
Rabo lopende rekening 518 749 voorziening projecten 15.000
Rabo spaarrekening 12.520 12.504 leningen
debiteuren algemene reserve:
voorraad winkel 4.940 pos. Kapitaal 3.103
18.103 18.103
begroting 2014
2.014 2.014
Kantoorartikelen 60 subsidies 22.000
Drukwerk 10.000 contributies 1.200
Verzekeringspremie 140 entreegelden 200
restauraties 22.000 rondleidingen 150
klein materiaal verkopen 300
donaties/lidmaatschap 23 publicaties 5.000
inkoop winkel 500 donaties 600
bijzondere kosten 600 rente bank 100
aankopen collectie 200
surveyboot 200
bankkosten 200 nadelig verschil 7.475
reis- en verblijfkosten 400
herdenkingskosten 600 incl 10 mei
verzendkosten 100
vergunningen 352
panelen 1.500
website 150
37.025 37.025