Educatie

Stichting WO2GO had al meteen na de oprichting de wens om de kennis aangaande de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee ter beschikking van het basisonderwijs te stellen. Juist door de jeugd kennis te laten maken met geschiedenis in hun eigen leefomgeving ontstaat er betrokkenheid en besef. Een treffend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Jodenvervolging. Wereldwijd wordt het verhaal van Anne Frank vertelt, ingrijpend en verschrikkelijk, maar als kinderen horen dat er ook uit hun eigen dorp complete Joodse families zijn afgevoerd en vermoord, dan geeft dit een heel ander inzicht.

In samenwerking met de mensen achter ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ werd er in 2015 contact gelegd met Kunstgebouw met de vraag of zij van het ruwe materiaal een goed onderwijsproject konden maken. Het resultaat was het educatiepakket ‘Kaboem!’ waarin de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog – en met name de luchtoorlog op en boven het eiland – centraal staan. In 2018 werd daar ook het pakket ‘Plons!’ aan toegevoegd, waar de leerlingen kennis maken met de inundatie van Goeree-Overflakkee. In 2021 was de presentatie van het meest recente educatiepakket ‘Stiekem Seinen’, waarin de Bunkerroute op de Punt in Ouddorp centraal staat.

Natuurlijk zal de geschiedenisles op school het grote verhaal van de oorlog blijven behandelen. Deze lespakketten zijn echter een ideale aanvulling op die lesstof en zeer eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken.

Lees voordat u aan de slag gaat, altijd eerst de lerarenhandleiding. Hierin vindt u informatie over de opbouw en de inhoud van de lessen!

KABOEM!

Kaboem! is een lessenserie over de geallieerde vliegtuigen die boven Goeree-Overflakkee vlogen en waarvan enkele zijn neergestort. Een minder bekende episode uit de Tweede Wereldoorlog die specifiek bij de geschiedenis van het eiland hoort. Aan de hand van authentieke bronnen krijgen de leerlingen informatie over het leven op het eiland ten tijde van de oorlog en vervolgens gaan zij met bronnenmateriaal aan de slag om meer te weten te komen over de crashes, de vliegeniers en wat dit voor sommige eilandbewoners betekende.

Plons!

Plons! is een lessenserie voor groep 7 en 8 over het onder water zetten van delen van Goeree-Overflakkee in de jaren 1944- 1945 van de Tweede Wereldoorlog. In het project staan oude foto’s van de inundatie en nieuwe, door de leerlingen zelf gemaakte foto’s van het dorp centraal. De leerlingen onderzoek verschillende situaties waarbij land onder water komt te staan, ze bekijken specifiek de inundatie van Goeree-Overflakkee en zij leren gevoelens en ervaringen uit te drukken in een gedicht.

Stiekem Seinen

Het lesprogramma Stiekem seinen is speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8 en gaat over de bunkers op De Punt bij Ouddorp. In de lessenreeks maken leerlingen kennis met het soldatenleven in en om de bunkers en ontdekken ze hoe de soldaten tijdens de oorlog (in het geheim) op zo’n bunkercomplex communiceerden. Het programma bestaat drie lessen, de lessen worden ondersteund door divers (online) materiaal.