Educatie

Kaboem! Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee
Primair onderwijs groep 8

Kaboem! is een lessenserie over de geallieerde vliegtuigen die boven Goeree-Overflakkee vlogen en waarvan enkele zijn neergestort. Een minder bekende episode uit de Tweede Wereldoorlog die specifiek bij de geschiedenis van het eiland hoort.

Aan de hand van authentieke bronnen krijgen de leerlingen informatie over het leven op het eiland ten tijde van de oorlog en vervolgens gaan zij met bronnenmateriaal aan de slag om meer te weten te komen over de crashes, de vliegeniers en wat dit voor sommige eilandbewoners betekende.

Bij de lessen kunt u gebruik maken van filmpjes en presentaties die u via het digibord met de leerlingen kunt delen. Informatie- en werkbladen kunt u via de website downloaden. Per les staat aangegeven welk materiaal u nodig heeft.

Lees, voordat u aan de slag gaat, eerst de lerarenhandleiding. Hierin vindt u informatie over de opbouw en inhoud van de lessen.


Handleiding-leerkrachten
Lerarenhandleiding
Powerpoint-WO2
Les 1
Powerpoint presentatie over het
leven op het eiland ten tijde van de bezetting.

filmpje-les-7Les 2
Bron 7 (filmpje)

Powerpoint-luchtoorlogLes 3a
PowerPoint Presentatie
Redders in nood.

20 feb 44Hand-outs panelen

 

 

“Wie het verleden niet kent, begrijpt het heden niet en zal vrezen voor de toekomst.”

intro